10 موتور جستجوگر برتر جهان - 2015

. اخبار

موتور جستجوگر

آیا می‌دانید بیش از 87 درصد بازدیدکنندگان واقعی یک سایت را موتورهای جستجو تشکیل می‌دهند؟
آیا می‌دانید 46 درصد جستجوهای روزانه برای دریافت اطلاعاتی از محصول یا خدمات می‌باشد؟

eBiz|MBA در طی آخرین گزارش خود در ژانویه 2015  محبوب ترین موتورهای جستجوگر را به میزان بازدید ماهیانه معرفی نموده است که خدمت شما اعلام می‌کنیم. رتبه‌های آلکسای جهانی هر موتور جستجوگر نیز اعلام شده است.

1. Google.comgoogle

1,100,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 1 آلکسا

 

2. Bing.combing

350,000,000 بازدید ماهیانه

رتبه 24 آلکسا

 

3. Yahoo! Searchyahoo

300,000,000 بازدید ماهیانه

رتبه 4 آلکسا

 

4. Askask

245,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 26 آلکسا

 

5. Aol Searchaol

125,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 157 آلکسا

 

6. WowWow

100,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 374 آلکسا

 

7. WebCrawlerWebCrawler

65,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 1,223 آلکسا

 

8. MyWebSearchmywebsearch

60,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 1,921 آلکسا

 

9. InfospaceInfospace

24,000,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 2,371 آلکسا

 

10. InfoInfo

13,500,000 بازدید ماهیانه.

رتبه 5,796 آلکسا