باگ خونریزی قلبی و مقابله با آن

اخبار

heart bleed

چند روزی است که ویروس خونریزی قلبی دو سوم وب را متاثر کرده است. شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که خونریزی قلبی چیست؟ باگ امنیتی Heart Bleed یا خونریزی قلبی یک آسیب پذیری بسیار مهم در openssl می باشد. این ویروس  ...

نسخه جدید پارسین وب افتتاح شد

اخبار

parsinweb 2014

پس از گذشت 4 سال، فعالیت های پارسین وب با هدف ارتقای خدمات فناوری اطلاعات و گسترش بسترهای ارتباطی مدرن در ایران مسیر تازه ای به خود گرفت. نسخه قبلی به خاطره گروه میزبانی پارسین وب و کاربرانش پیوست. نسخه جدید پس از چند ماه ...