میزبانی وب ایران در مقایسه با خارج از کشور

خدمات میزبانی وب در داخل ایران طی سالهای اخیر رشد روز افزونی داشته است و سرویس دهی در داخل کشور منطبق با استانداردهای بین المللی انجام میشود. همین مسئله، انتخاب را مشکل ساخته است. در زیر مزایای هر سرویس نسبت به دیگری اعلام شده است تا با توجه به نیاز، سرویس مورد نظر را انتخاب نمایید.

مزایا و معایب میزبانی وب داخل ایران

  • بار گذاری سریعتر سایت ها جهت نمایش به کاربران داخل ایران به دلیل مسافت کمتر بین سرور و کاربر

  • عدم امکان تحریم با توجه به داخلی بودن سرویسها و نداشتن وابستگی به خارج از کشور

  • باز شدن سایت در صورت وجود اختلالات اینترنتی بین الملل

  • پهنای باند گرانتر به دلیل محدودیت در نگهداری سرویسها

  • پورت ضعیف تر در مقایسه با سرویسهای خارج از کشور

مزایا و معایب میزبانی وب در خارج از کشور

  • پهنای باند و ترافیک ماهیانه بالاتر در مقایسه با سرویسهای داخل ایران

  • آپتایم بالاتر و استفاده از جدیدترین تکنولوژی ها جهت نگهداری سرور

  • سرعت بالای پورت و کیفیت شبکه دیتاسنتر از نظر فنی

  • امکان خطر تحریم (با توجه به روابط بین المللی این ریسک تا حد قابل قبولی کاهش یافته است)

  • بار گذاری کندتر سایت ها جهت نمایش به کاربران داخل ایران به دلیل مسافت بیشتر میان سرور و کاربر

نماد اعتماد الکترونیکی