کاربرد پسوندهای مختلف دامنه

ثبت دامنه عمومی توسط رجیسترار دامنه RRPProxy یکی از معتبرترین شرکتهای ثبت دامنه در جهان میباشد.
دامنه عمومی از 1 سال تا 10 سال قابل ثبت میباشد.

پسوندهای عمومی

دامنه com

مخفف commercial ميباشد. دامين com. داراي بيشترين محبوبيت ميباشد و امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكانپذير است. ( امکان ثبت دامنه فارسی با پسوند com نیز وجود دارد. همانند com.فارسی )


دامنه net

مخفف network ميباشد. اين دامين بيشتر براي سايتهايي كه در زمينه شبکه های اطلاع رسانی، شرکتهای اینترنتی فعاليت دارند كاربرد دارد. ( امکان ثبت دامنه فارسی با پسوند net نیز وجود دارد. همانند net.فارسی )


دامنه org

مخفف organization ميباشد. اين نوع دامين معمولاً براي ارگانها و سازمانهایی که غالباً فعالیتهای تجاری (یا غیر تجاری) دارند استفاده ميشود.


دامنه biz

مخفف Business ميباشد. اين دامين بيشتر براي كارهاي تجاري و بازرگاني استفاده ميشود.


دامنه info

مخفف Information ميباشد. دامين info. معمولا جهت سايتهاي اطلاع رساني و عمومي استفاده ميشود.


دامنه name

این پسوند جهت اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بيشتر جهت اينكه مدير سايت اسم و فاميل خود را در دامين قرار داده باشد استفاده ميشود.

انواع دو حرفی پسوندهای دامین نمایانگر دامین های کشوری و ملی میباشند.

دامنه us

مخفف United State ميباشد و مربوط به كشور آمريكا است ولی به خاطر تشابه آن با کلمه us بمعنی (ما) مورد توجه قرار گرفته است.


دامنه ws

مخفف Western Samoa ميباشد و مربوط به يك جزيره در جنوب اقيانوس آرام است ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (WebSite) مورد توجه فراوان قرار گرفته است.


دامنه tv

مخفف Tuvalu ميباشد و مربوط به جزيره Tuvalu بين هاوايي و استراليا است ولی به خاطر تشابه آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبكه هاي تلويزيوني قرار گرفته است.


دامنه cc

مخفف Cocos ميباشد و مربوط به جزيره Cocos در اقيانوس هند است.

ثبت دامنه های ملی توسط سازمان فیزیک نظری ایرنیک تنها ثبت کننده رسمی دامنه های ملی میباشد.
دامنه ملی به صورت 1 ساله و 5 ساله قابل ثبت میباشد.

پسوندهای ملی (ir.)

دامنه ir

مخفف iran ميباشد. دامين ir و زير مجموعه هاي آن ، مختص كشور ايران ميباشد.


دامنه co.ir

اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است جهت شركتهاي كوچك و بزرگ استفاده ميشود. ثبت اين دامين مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتي ميباشد.


دامنه ac.ir

اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است جهت دانشگاهها و موسسات عالي استفاده ميشود. جهت ثبت اين دامين مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نياز است.


دامنه net.ir

اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است جهت موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند، استفاده ميشود. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد.


دامنه org.ir

اين پسوند كه زير مجموعه دامين ir است برای موسسات و سازمانهای غیرانتفاعی، NGOها، انجمنها یا موسسات بین المللی و امثال آنهاست. نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی موسسه یا مخفف دقیق آن باشد.

نماد اعتماد الکترونیکی