چرخه حیات دامنه

دامین عمومی

چرخه حیات دامنه عمومی
نمودار فوق چرخه حیات دامین ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان میدهد. توجه داشته باشید که دامین های ir از این قاعده مستثنی می‌باشند. این چرخه مربوط به دامنه‌های com , net , org می‌باشد.

آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد میباشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.
فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمیتواند بیش از 10 سال از تاریخ جاری باشد.
منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active ، دامین تمدید نشود، غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره مالک دامین میتواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.
دوره بازخرید (Redemption Grace Period): پس از گذشت 45 روز از تاریخ انقضای دامین این دوره 30 روزه آغاز میشود در این دوره همانند دوره Expired دامین غیر فعال میباشد. در این دوره تمدید دامین تنها توسط مالک دامین و با پرداخت مبلغ جریمه 120 دلاری مازاد بر هزینه تمدید دامین امکانپذیر است.
دوره حذف(Pending Deletion): در این دوره 5 روزه حتی مالک دامین نیز نمی تواند دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available در خواهد آمد.

دامین ملی (ir.)

چرخه حیات دامین ملی .ir
نمودار فوق چرخه حیات دامین های ir را طبق قوانین سازمان فیزیک نظری IRNIC نشان میدهد.


آزاد (Available): در این دوره دامین برای ثبت آزاد میباشد و میتوان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.
فعال(Active): در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن میتواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.
منقضی (Expired): در صورتی که در دوره Active ، دامین تمدید نشود، در این دوره 30 روزه دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره 30 روزه مالک دامین میتواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.
دوره قفل(Lock): در این دوره 30 روزه مالک دامین میتواند با پرداخت 6.000 تومان جریمه دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available در خواهد آمد.

نماد اعتماد الکترونیکی